Toimintakertomus ja -suunnitelma

Sosnetin toiminnasta laaditaan vuosittain toimintakertomus, jonka hyväksyy johtoryhmä. Verkostosopimuksen mukaan toimintakertomus toimitetaan jäsenyliopistoille, ja sen yhteydessä raportoidaan verkoston rahoituksen käyttö. Toimintakertomuksen liitteenä on yksityiskohtainen kuvaus erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen toteutuksesta. Verkoston toimintasuunnitelma on laadittu tuleville kahdelle vuodelle sekä taloussuunnitelma koko nelivuotiselle tulossopimuskaudelle 2017-2020.

Sosnetin toimintakertomus 2016

Sosnetin toimintasuunnitelma 2017-2018