Toimintakertomus ja -suunnitelma

Sosnetin toiminnasta laaditaan vuosittain toimintakertomus, jonka hyväksyy johtoryhmä. Verkostosopimuksen mukaan toimintakertomus toimitetaan jäsenyliopistoille, ja sen yhteydessä raportoidaan verkoston rahoituksen käyttö. Verkoston toimintaa suunnitellaan nelivuotiskaudelle laadittavassa toimintasuunnitelmassa.

Toimintakertomus 2015

Toimintasuunnitelma 2016-2019

Tiivistelmä toiminnasta