Sosnetin johtoryhmä

Yliopistoverkoston järjestäytymiseksi on muodostettu johtoryhmä, johon kuuluu edustus jokaisesta sosiaalityön koulutusyliopistosta. Johtoryhmän tehtävänä on:
  • yliopistoverkoston toiminnan kehittäminen (yleiset periaatteet ja käytännöt)
  • esitysten valmistelu yliopistojen hallintoon
  • yhteydenpito eri sidosryhmiin
  • asiantuntijalausuntojen antaminen
  • peruskoulutuksen yhteisten osa-alueiden kehittäminen
  • ammatillista lisensiaatintutkintoa koskeva jatkosuunnittelu, toimeenpano, valtakunnallinen opiskelijavalinta, resurssien allokointi, toiminnan seuranta ja arviointi
  • valtakunnallisen sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden tohtorikoulutusohjelman resurssien allokointi, opiskelijavalinta, toiminnan seuranta ja arviointi.

Kauden 1.8.2016 - 31.7.2017 johtoryhmän jäsenet ja varajäsenet ovat seuraavat:

Helsingin yliopisto:

professori Marjaana Seppänen
varsinainen jäsen

professori Aino Kääriäinen
varajäsen

Ruotsinkielinen koulutus
professori Helena Blomberg-Kroll
varsinainen jäsen

professori Ilse Julkunen
varajäsen


Itä-Suomen yliopisto:

professori Juha Hämäläinen
varsinainen jäsen

professori Riitta Vornanen
varajäsen


Jyväskylän yliopisto:

professori Marjo Kuronen
varsinainen jäsen, johtoryhmän puheenjohtaja

professori Aila-Leena Matthies
varajäsen


Lapin yliopisto:

professori Merja Laitinen
varsinainen jäsen

professori Heli Valokivi
varajäsen


Tampereen yliopisto:

professori Timo Harrikari
varsinainen jäsen, johtoryhmän varapuheenjohtaja

professori Arja Jokinen
varajäsen


Turun yliopisto:

professori Katja Forssén
varsinainen jäsen

professori Leo Nyqvist
varajäsen


Tohtorikoulutusasioiden osalta

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen edustajina:

kehittämispäällikkö Anu Muuri
varsinainen jäsen


Erikoistumiskoulutuksen edustajana

professori Kati Närhi
varsinainen jäsen

professori Marketta Rajavaara
1. varajäsen

professori Riitta Vornanen
2. varajäsen


Johtoryhmän esittelijä ja sihteeri
suunnittelija Sanna Lähteinen, Sosnet