Valtakunnalliset verkkokurssit

Lukuvuonna 2016–2017 on tarjolla 12 verkkokurssia. Verkkokursseista kaksi on osa "Sosiaalityön johtaminen, hallinto ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen" -opintokokonaisuutta. Muut kurssit liittyvät sosiaalityön temaattisiin alueisiin tai ilmiöihin. Verkkokurssit ovat tarjolla sosiaalityötä pääaineena opiskeleville / sosiaalityötä tutkinto-ohjelmassa opiskeleville ja sosiaalityön jatko-opiskelijoille. Soveltuvin osin osa kursseista on tarjolla myös sosiaalityötä sivuaineena opiskeleville.

On suositeltavaa, että opiskelija sopii ennen verkkokurssille ilmoittautumista kurssin sijoittumisesta omaan tutkintoon.  Kannattaa kuitenkin huomioida, että ilmoittautuminen kurssille ei ole tae kurssille pääsemisestä. Silloin kun kurssilla on rajoitettu osallistujamäärä, pääasiallisina valintakriteereinä ovat sosiaalityön pääaineen/ tutkinto-ohjelman opiskelu ja suoritetut tutkintorakenteen mukaiset opintopisteet. Kurssikohtaisissa kuvauksissa saattaa lisäksi olla myös muita kriteereitä määriteltynä.


Opintojaksoja on tarjolla neljässä periodissa. Kunkin periodin opintojaksoille on omat ilmoittautumisajat.

 Periodi Ilmoittautuminen Verkkokurssin ajankohta
 I  8.–22.8.2016  12.9.–23.10.2016
 II  19.9.–10.10.2016  24.10.–18.12.2016
 III  1.12.–16.12.2016  16.1.–19.3.2017
 IV  20.2.–2.3.2017  20.3.–31.5.2017

Kullekin verkkokurssille tulee ilmoittautua erikseen omalla lomakkeella. Ilmoittautumisaikoja on noudatettava eikä jälki-ilmoittautumisia oteta vastaan.
Tutustu huolella tämän sivun reunassa oleviin kurssikuvauksiin ennen kuin ilmoittaudut kursseille. Huomioithan, että ennen ilmoittautumista sinun tulee:

  1. Varmistaa, että olet kirjoilla omassa yliopistossasi ja olet ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi
  2. Tarkistaa suorittamasi opintopisteet sosiaalityön tutkintorakenteen mukaisissa opinnoissa (sekä kandidaatin tutkinto että maisterin tutkinto)
  3. Varmistaa, että kuulut kurssin kohderyhmään (mainittu kurssikuvauksissa)

Kurssit toteutetaan kurssin järjestävän yliopiston oppimisympäristössä, johon opiskelijat kirjautuvat haka-kirjautumisen kautta oman yliopiston tunnuksin. Kurssikuvauksissa kerrotaan, missä ympäristössä kurssi toteutetaan ja kurssille valituille lähetetään ohjeet kirjautumisesta/ mahdollisesta tunnusten luomisesta. Ohjeet lähetetään viimeistään kaksi päivää ennen kurssin alkua. Ilmoittautuessasi et tarvitse kurssitunnuksia tai -avaimia. Ne lähetään ennen kurssin alkua hyväksymistiedoissa tai sinut viedään suoraan kurssialueelle kurssin alkaessa. Et siis tarvitse avaimia, vaan odota tietoa kurssille hyväksymisestä.

Kurssitarjonta lukuvuonna 2015–2016

Periodi
 Kurssin nimi
Op
Ilmoittautuminen
 I Lasten oikeudet ja osallistuminen
 5 8.-22.8.2016
 I  Monikulttuurisen sosiaalityön erityiskysymykset  5 8.-22.8.2016
 II Rikosseuraamukset - asiakkaan, asiakastyön ja tutkimuksen näkökulmia
3-5 19.9.-10.10.2016
 III Muutosjohtaminen sosiaalityössä
 5
1.-16.12.2016
 III Terveydenhuollon ja kuntoutuksen sosiaalityö
 5 1.-16.12.2016
 III Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat
 5 1.-16.12.2016
 III Lähisuhdeväkivalta ja sen ammatillinen kohtaaminen
 5 1.-16.12.2016
 IV Sosiaalityön vuorovaikutuksen tutkimus
 5 20.2.-2.3.2017
 IV Lapsi-, parisuhde- ja edunvalvontaoikeus
 5 20.2.-2.3.2017
 IV Romanit etnisenä vähemmistönä Euroopassa
3-5 20.2.-2.3.2017
 IV Osaamisen johtaminen ja asiantuntijuuden kehittäminen
 5 20.2.-2.3.2017
 IV

Sosiaalityön teknologiaosaaminen

 5 20.2.-2.3.2017

Ks. tarkemmat kurssikuvaukset tämän sivun yläreunasta ja ilmoittautumisohjeet.

"Sosiaalityön hallinto, johtaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen" -opintokokonaisuudesta on lukuvuonna 2016-2017 tarjolla kaksi viiden opintopisteen kurssia:

  • Muutosjohtaminen sosiaalityössä
  • Osaamisen johtaminen ja asiantuntijuuden kehittäminen
Mikäli suoritat opintokokonaisuutta 25 opintopisteen laajuisena sivuainekokonaisuutena omaan yliopistoosi, sovi omassa yksikössäsi, millä johtamisen opinnoilla täydennät kokonaisuuden.

Mikäli tarvitset lisätietoja kurssien sisältöihin tai niiden suoritustapoihin liittyen, voit olla yhteydessä suoraan opettajiin tai verkko-opetuksen koordinaattoriin. Verkkokurssien sisällyttämisestä omaan tutkintoon saat tietoa omasta yliopistostasi.

Liitetiedostot
Nimi Lisätty
Sosnet_VVK_2016_2017_(3).pdf (89,4 kB) 9.2.2017 14:51