Tutkijakoulun palautekäytännöt

Tutkijakoulutettavat voivat esittää palautetta tutkijakoulun toiminnasta tutkijakoulun koordinaattorille, teemaryhmän vetäjille tai tutkijakoulun johtajalle. Palautetta kerätään systemaattisesti yhteisten tapahtumien yhteydessä, vuosiraportissa ja tohtoriohjelman päättymisen yhteydessä. Palautteet käsitellään nimettömästi tutkijakoulun johtoryhmässä.

Käytämme opiskelijapalautetta koulutuksen kehittämisessä ja siksi palautteen saaminen on tärkeää.   Julkaisemme yhteenvedot seminaarien sekä tutkijakoulukausien saamista palautteista tutkijakoulun Internetsivuilla.