Teemaryhmät

Sosnetin tohtorikoulutusyhteistyön osalta tohtorikoulutettavien väitöstutkimusten ohjaus ja vertaistuki mahdollistuvat temaattisisten pienryhmien tapaamisissa. Teemaryhmät perustuvat keskeisesti alan tutkimuksellisiin, teoreettisiin ja käytännön toiminnan tarpeisiin. Teemaryhmissä käsitellään teemaan soveltuvia sisällöllisiä ja tutkimuksellisia asioita ryhmän tarpeiden mukaisesti.

Teemaryhmät kaudella 2014-2017 ovat:

1) Viimeistelyryhmä (ed. kaudelta jatkava ryhmä)
Ohjaajina Katja Forssén Turun yliopistosta, Anneli Pohjola Lapin yliopistosta, Heli Valokivi Tampereen yliopistosta ja Elina Virokannas Jyväskylän yliopistosta

2) Social Work Research (englanninkielinen ryhmä)
Ohjaajina Juha Hämäläinen Itä-Suomen yliopistosta, Ilse Julkunen Helsingin yliopistosta ja Satu Ranta-Tyrkkö Tampereen yliopistosta

3) Lapsi- ja perhesosiaalityö
Ohjaajina Tarja Heino Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, Aino Kääriäinen Helsingin yliopistosta ja Leo Nyqvist Turun yliopistosta

4) Sosiaalityön menetelmät ja asiantuntijuus
Ohjaajina Mikko Mäntysaari Jyväskylän yliopistosta, Anu Muuri Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta ja Sanna Väyrynen Lapin yliopistosta

Kussakin teemaryhmässä on mukana 6-11 sosiaalityön tohtorikoulutettavaa.