Tietoa uusista erikoistumiskoulutuksista

Korkeakoulujen lainsäädäntöön tehtyjen muutosten myötä erikoistumiskoulutuksista on tullut oma erillinen koulutusmuotonsa korkeakoulujen koulutusjärjestelmään. Muutokset tarkoittivat, että jo yli 16 vuoden ajan järjestettyä ammatillisena lisensiaatintutkintona suoritettavaa erikoistumiskoulutusta oli myös tarpeen uudistaa.

Uusimuotoiset erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavia, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia.

Tavoitteena on parantaa työelämässä toimivien asiantuntijoiden osaamista tarjoamalla vaihtoehto tutkinnon jälkeiseen osaamisen täydentämiseen. Koulutukset sijoittuvat tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalle omaksi koulutusmuodokseen.

Erikoistumiskoulutuksen suoritettuaan sosiaalityöntekijä kykenee aiempaan työkokemukseen perustuen toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä valitulla sosiaalityön erikoisalalla. Erikoissosiaalityöntekijä hallitsee tehtävässä vaadittavan tieteellis-ammatillisen erikoisosaamisen ja pystyy käyttämään tieteellistä tutkimustietoa erikoisalansa ammatillisten käytäntöjen analysoinnissa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Lisäksi koulutuksessa vahvistetaan taitoa toimia asiantuntijana yhteisöissä ja -verkostoissa.

Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen laajuus on 70 op ja siihen sisältyy 10 op laajuinen lopputyö. Koulutus on mahdollista suorittaa noin 2,5 vuodessa työn ohessa. Erikoistumiskoulutukset ovat yleensä maksullisia. Koska työelämän osaamistarpeet huomioidaan koulutuksen suunnittelussa, odotetaan työelämän osallistuvan koulutuksen kustannuksiin korkeakoulujen rahoituksen ohella.

Tulevat opiskelijahaut ja koulutuksen toteutus

Opiskelijahaku toteutetaan vuoden 2016 aikana kaikilla erikoisaloilla seuraavasti:
- Hyvinvointipalvelut: 12 opiskelijaa Helsingin yliopistoon ja 12 opiskelijaa Itä-Suomen yliopistoon. Opetus toteutetaan pääosin Helsingissä ja Kuopiossa sekä verkko-opintoina. Hakuaika 26.9.-2.11.2016. Lisätietoa näillä sivuilla.
- Kuntouttava sosiaalityö: 20 opiskelijaa Lapin yliopistoon. Opetus toteutetaan pääosin Rovaniemellä, Tampereella ja Turussa sekä verkko-opintoina. Hakuaika 26.9.-2.11.2016. Lisätietoja näillä sivuilla.
- Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö: 24 opiskelijaa Turun yliopistoon. Opetus toteutetaan pääosin Turussa, Helsingissä, Kuopiossa ja Tampereella sekä verkko-opintoina. Haku toteutettu keväällä 2016.
- Rakenteellinen sosiaalityö: 20 opiskelijaa Jyväskylän yliopistoon. Opetus toteutetaan pääosin Jyväskylässä ja verkko-opintoina. Haku toteutettu keväällä 2016.

Vuoden 2016 valintojen jälkeen seuraavat opiskelijavalinnat toteutetaan aikaisintaan vuonna 2018. Lisätietoja näistä myöhemmässä vaiheessa Sosnetin verkkosivuilla.