Opiskelijahaut

Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen ensimmäisten koulutusryhmien opiskelijahaut toteutettiin toteutettiin vuoden 2016 aikana. Toisen koulutusryhmän haut toteutetaan seuraavasti:

Hakuajat erikoisaloittain

Rakenteellinen sosiaalityö: 27.3.-23.4.2018. Hakuopas ja valintakriteerit julkaistaan maaliskuun puoliväliin mennessä. Koulutus alkaa syyslukukaudella 2018. Koulutukseen valitaan 20 opiskelijaa Jyväskylän yliopistoon.

Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö: Haku järjestetään syksyllä 2018 ja koulutus alkaa kevätlukukaudella 2019. Koulutukseen valitaan 12 opiskelijaa Turun yliopistoon ja 12 opiskelijaa Helsingin yliopistoon. Koulutus toteutetaan kaksikielisenä (suomi ja ruotsi).

Kuntouttava sosiaalityö: Haku järjestetään syksyllä 2019 ja koulutus alkaa kevätlukukaudella 2020. Koulutukseen valitaan 20 opiskelijaa Lapin yliopistoon.

Hyvinvointipalvelut: Seuraavasta opiskelijahausta tiedotetaan myöhemmin.

Opintomaksu

Koska uusi erikoistumiskoulutus vastaa keskeisesti työelämässä havaittuihin osaamistarpeisiin, ovat ne uuden erikoistumiskoulutuksen lainsäädännön hengen mukaisesti myös maksullisia.

Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen opintomaksu on 3500 euroa, johon opiskelija sitoutuu aloittaessaan koulutuksen. Opintomaksun voi maksaa erikoisalasta riippuen 1–5 erässä (esim. puolivuosittain) koulutuksen kuluessa, ja se voidaan jakaa myös työnantajan ja opiskelijan kesken. Opintomaksun laskutuserien määrästä ja maksajatahosta tehdään sitova suunnitelma koulutuksen alkuvaiheessa.

Hakeminen

Erikoisalojen hakulomaakkeet sekä hakuopas, joka sisältää tärkeää tietoa hakemisesta, ovat tämän verkkosivun alasivuilla. Tutustu hakuoppaaseen huolella ennen hakulomakkeen täyttämistä. Hakulomakkeen postitusosoite.