Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelujen erikoisalan koulutus antaa valmiudet sosiaalityön sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavaan järjestämiseen. Erikoisalan painopisteitä ovat palvelurakenteiden uudistaminen, välineet asiakaslähtöiseen palvelujärjestelmään,sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö sekä palvelujen tutkiva kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi.

Keskeiset sisällöt:

  • Sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen järjestäminen, hankinta ja tuottaminen
  • Vaikuttavat innovaatiot ja palvelujen talous
  • Erikoisosaaminen monialaisissa verkostoissa
  • Tutkimustietoon perustuva palvelujen kehittäminen

Koulutus toteutetaan Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen yhteistyönä.

Hyvinvointipalveluiden erikoisalan esite

Opetussuunnitelma

Erikoisalan koulutuksen sisältöihin voi tutustua opetussuunnitelmasta:
Hyvinvointipalvelujen opetussuunnitelma 2017-2019