Erikoistumiskoulutuksen verkkoympäristöt

Joulukuusta 2014 alkaen Sosnetin erikoistumiskoulutuksessa käytetään yliopistojen omia verkkoympäristöjä seuraavasti:

Hyvinvointipalveluiden erikoisala:
https://moodlegroups.uef.fi/course/view.php?id=251

Lapsi- ja nuorisosiaalityön ja Yhteisösosiaalityön erikoisalat:
https://moodle2.utu.fi/course/view.php?id=6673

Kuntouttavan sosiaalityön ja Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisalat:
https://learning2.uta.fi/login/index.php

Ongelmatilanteissa ota yhteys Sosnetin verkko-opetuksen koordinaattoriin.