Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala

Peruste: Käytännön sosiaalityöstä nouseva tarve vahvistaa lasten, nuorten ja lastensuojelun kysymyksiin liittyvää erityisosaamista.

Sisältö: Mm. kasvuolojen turvaamiseen ja perheeseen liittyvät kysymykset, lainsäädäntö, ennaltaehkäisevä työ, lastensuojelutyö, psykososiaalinen työ, arviointi, moniammatillinen yhteistyö, palvelujen verkostoituminen, vaikuttaminen ja asiantuntijatiedon tuottaminen päätöksentekoon.

Koulutuksen käytännön toteutuksesta vastaavat ma. professori Riitta Vornanen (etunimi.sukunimi@uef.fi) Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitokselta, ma. professori Merja Anis (etunimi. sukunimi@utu.fi) Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitokselta sekä yliopistonlehtori Tarja Tolonen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi) Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitokselta. 

lapsi_ja_nuoriso.jpg