Erikoisalat

Erikoissosiaalityöntekijän koulutus käynnistyi vuonna 2000 opetusministeriön myöntämän erillismäärärahan turvin lapsi- ja nuorisosiaalityön erikoisalalla. Vuotta myöhemmin aloitettiin koulutus kahdella muulla, kuntouttavan sosiaalityön ja marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisaloilla ja myöhemmin vuonna 2004 yhteisösosiaalityön erikoisalalla.

Vuodesta 2008 saakka erikoistumiskoulutusta on järjestetty kaikilla viidellä asetuksessa (568/2005) säädetyllä erikoisalalla:

- Lapsi- ja nuorisosiaalityö (neljäs koulutus käynnissä 2012–2015)
- Kuntouttava sosiaalityö (neljäs koulutus käynnissä 2013–2016)
- Marginalisaatiokysymysten sosiaalityö (neljäs koulutus käynnissä 2013–2016)
- Yhteisösosiaalityö (kolmas koulutus käynnissä 2012–2015)
- Hyvinvointipalveluiden erikoisala (toinen koulutus käynnissä 2012–2015).

Jokaisella erikoisalalla opiskelee 18 sosiaalityöntekijää paitsi hyvinvointipalveluiden erikoisalalla 24 opiskelijaa. Uusi opiskelijaryhmä aloittaa siinä vaiheessa, kun edellinen ryhmä on saanut opintonsa päätökseen. Koulutukseen valittavat on kiintiöity verkoston jäsenyliopistojen kesken siten, että jokaiseen yliopistoon valitaan kolme opiskelijaa, paitsi hyvinvointipalvelujen erikoisalalle, johon valitaan neljä opiskelijaa. Helsingin yliopistoon valittavista opiskelijoista valitaan yksi ruotsinkielinen opiskelija kullekin erikoisalalle.