Erikoissosiaalityöntekijän koulutus

Ammatillisena lisensiaatintutkintona (120 op) suoritettava erikoissosiaalityöntekijän koulutus käynnistyi vuonna 2000. Koulutusta on järjestetty viidellä sosiaalityön erikoisalalla yliopistojen verkostoyhteistyönä.

Vuoden 2015 alussa korkeakoulujen lainsäädäntöön tehtyjen muutosten myötä yliopistot ovat uudistaneet erikoissosiaalityöntekijäkoulutusta. Jatkossa se ei ole enää tutkintoon johtavaa jatkokoulutusta, vaan erillinen erikoistumiskoulutus (70 op) työn ohessa suoritettavaksi. Koulutukset käynnistyvät vuosina 2016-2017. Lisätietoja täällä.

Ammatillisena lisensiaatintutkintona suoritettaviin erikoistumiskoulutuksiin valitut opiskelijat voivat valmistua lisensiaatin tutkintoon siirtymäsäännösten turvin.

Tämän sivun alasivuilta löytyy tietoa sekä ammatillisesta lisensiaatinkoulutuksesta että uusimuotoisesta erikoissosiaalityöntekijän koulutuksesta.